divendres, 19 de juny del 2020

DESCENSO EN KAYAK MIRAVET - BENIFALLET


INFORMACIÓN y RECOMENDACIONES
 • Reservar la actividad previamente 
 • Pedir todo tipo de información y preguntar dudas aunque les parezca de poca importancia.
 • TEL.: 619 334 384 (Lluís)
 • El horario y punto de encuentro se concreta al contactar con nuestra empresa.¡ROGAMOS PUNTUALIDAD !
 • El pago de la actividad (metálico o tarjeta) se efectúa en el momento de encuentro. En el caso de ser un grupo, os rogamos que un encargado/a del grupo nos pague la totalidad del importe en lugar de pagar uno por uno.
 • La actividad, entre preparativos y estancia en agua, dura unas 3 h. aproximadamente.
 • El tramo tiene un recorrido de 12 km. Estamos en el agua entre 2h/2.30 h. Depende del caudal, de si hacemos alguna parada de descanso (los días de buen caudal, no solemos hacer la parada) de las ganas de remar del cliente, etc.
INDUMENTARIA I OTROS...
 • Si hace calor, llevar pantalón corto o traje de baño, camiseta y calzado que se pueda mojar. 
 • Toalla, calzado y ropa de recambio (que dejareis en el coche, para después)
 • Gorra, crema solar i repelente de insectos (si sois propensos a que os piquen)
 • Agua o bebida (botella grande).

MÁS INFORMACIÓN EN :  BENIEMOCIONS

¡ GRACIAS, POR SU CONFIANZA !dimarts, 16 de juny del 2020

DESCENS EN PIRAGUA MIRAVET - BENIFALLET

INFORMACIÓ I RECOMANACIONS
 • Reservar l’activitat prèviament.
 • Demanar tot tipus d’informació i preguntar dubtes encara que us semblin de poca importància.
 • TEL.: 619 334 384 (Lluís)
 • L’horari de trobada es coordina amb l’empresa segons l’època del any. PREGUEM PUNTUALITAT !
 • El pagament de l'activitat  (metàlic o targeta) es fa en el moment de la trobada. En cas de ser un grup, preguem que un encarregat/da del grup ens pagui la totalitat de l'import, en lloc de pagar un per un. 
 • L’activitat, entre preparatius i activitat a l’aigua, dura aproximadament 3h.
 • El tram té un recorregut de 12 km. A l’aigua estem entre 2h / 2.30 h. Depenent del cabal, de si fem alguna aturada de descans (els dies de bon cabal, no solem fer aturada), de les ganes de remar del client, etc.
LOGÍSTICA  I  TEMPS APROX.
 • Els clients arriben al lloc de trobada (Punt inicial de la ruta) amb els seus vehicles, a l'hora previament acordada amb l'empresa, quan fan la reserva.
 • Després de les presentacions, fem baixar a tots els ocupants de cada vehicle, excepte al conductor/a. Tos baixen amb l'indumentaria adequada per l'activitat i altres coses que els indiquem a continuació (a "INDUMENTARIA I ALTRES..."). Al vehicle deixen la roba, calçat de recanvi i tovalloles.
 • Enviem a tots els vehicles amb el seu respectiu conductor/a a Benifallet. per deixar-lo aparcat al costat del Punt d'Arribada o punt final de la ruta en piragua. (10 minuts de viatge). Allí troben monitors que els indicaran on aparcar.
 • Amb furgoneta de l'empresa retornem als conductors al Punt Inicial per retrobar-se de nou amb la seves families o amics. (10 minuts de viatge) i començar l'activitat
 • L'activitat comença amb el repartiment del material (pales, armilles s/vides, piragües, etc,..)
 • El/s monitor/s  us fa/n una explicació teòrica i després us acompanyen durant la ruta. Els clients també poden fer l'activitat "per lliure" (sense monitor) si ja tenen experiència (sota la seva responsabilitat)
 • Després de les explicacions, entreu al riu amb les piragues.
 • El temps a l'aigua és de 2 a 2.30h.
 • A l'estiu, al punt d'arribada us instalem una dutxa a l'aire lliure, per poder-vos dutxar i refrescar i uns cambiadors individuals (tipus tenda).
 • Allí, apocs metres teniu aparcat el vostre vehicle, per poder tornar a casa.

INDUMENTARIA I ALTRES...
 • Si fa calor, porteu pantaló curt o banyador, samarreta i calçat que es pugui mullar. 
 • Tovallola, calçat i roba de recanvi (que deixareu al cotxe, per després)
 • Gorra, crema solar i repel·lent d’insectes (si sou propensos a que us vinguin)
 • Aigua o beguda (botella gran)

MES INFORMACIÓ A :  BENIEMOCIONS


GRÀCIES , PER CONFIAR AMB NOSALTRES !!

dilluns, 25 de maig del 2020

River SUP a l'Ebre

Aprofitem el bon cabal d'l'Ebre per substituir el caiac pel SUP.
Així podem gaudir de l'paisatge sense cansar-nos, navegant amb mes calma i des d'una altra perspectiva.
Aprofitem l'absència de clients generada pel COVID per familiaritzar-nos una mica més amb el que representa a l'Ebre aquesta nova formade navegar.
El pàdel surf o river SUP és una activitat que segurament anirà en augment a mesura que la gent la vagi coneixent.
Té una paqueña dificultat a l'hora d'aprendre a navegar que requereix una mica d'esforç i constància, sobretot a l'hora de posar-te de peu sobre la taula mantenint l'equilibri. Potser aquest sigui el motiu que ho fa una activitat més exclusiva de gent jove o de persones que hagin practicat activitats on el factor de l'equilibri sigui una de les característiques a tenir en compte.
És una activitat on el contacte físic amb l'aigua és elevat, molt més que en el piragüisme o el caiac, pel que això representa un avantatge i un inconvenient, segons del punt de vista amb què es miri.


dilluns, 18 de maig del 2020

PROTOCOL de SEGURETAT i (COVID19) - BENIEMOCIONS

Aquest protocol s’enviarà als clients prèviament a la realització de l’activitat, per al seu coneixement.

Per això, TODA ACTIVITAT S’HA DE RESERVAR AMB ANTELACIÓ

Per als nostres clients:
 • Prendres la temperatura abans de venir i quedar-se a casa si es té febre o símptomes de malaltia. Com a mesura de precaució, mentre duri la pandèmia, prendrem la temperatura als participants, abans de  l'activitat.
 • Els clients han de notificar previa a l’activitat si pateixen alguna malaltia la qual els pugui perjudicar al realitzar-la.
 • Mentre duri el COVID19 és obligatori portar la mascareta en tot moment i una bossa on poder guardar-la, durant el transcurs, si aquesta activitat es realitza a l'aigua. (les armilles s/vides porten una butxaca).
 • L’empresa organitzadora deixarà al client el material necessari per a la realització de l’activitat, tot net y desinfectat.
 • L’empresa organitzadora disposarà d’elements de  neteja y desinfecció per a l'ús dels clients (aigua amb sabó, gel, solució hidroalcohòlica, etc.)
 • Durant tota l’activitat es guardarà un mínim de 2 m. de distància entre persones que no siguin del mateix grup natural comú o familia.
 • En les activitats aquàtiques es obligatori l’us de l’armilla salvavides durant tota la activitat (degudament ajustada).
 • Durant l’activitat s’obeiran les ordres del monitor/s responsable/s de l’empresa organitzadora en quant a las mesures de seguretat y protecció.
 • En cas de desobediència per part del client, el propi client es farà responsable del dany que pugui patir ell mateix u altres persones. Eximint de tota responsabilitat a l’empresa organitzadora.
 • La majoría de les nostres activitats són al aire lliure on no podem disposar de lavabos, per tant, si sorgeix alguna necessitat fisiològica, ha de fer-se a la natura, evitant al màxim, perjudicar al medi ambient.

Si hi ha algún inconvenient amb el compliment les normes exposades anteriorment, s'ha de notificar a l’empresa organizadora, previament a l’activitat.


telefs. contacte:

ACTIVITATS AQUÀTIQUES: 619 334 384 (Lluís)

ACTIVITATS TERRESTRES: 630 874 236 (Joan)*** BENIEMOCIONS agraeix la col·laboració i demana disculpes als seus clients per les molèsties que el seguiment d'aquest protocol els pugui ocasionar.

GRÀCIES, PER CONFIAR AMB NOSALTRES !!

PROTOCOLO de SEGURIDAD y (COVID-19) - BENIEMOCIONS


Este protocolo se enviara a los clientes previamente a la realización de la actividad para su conocimiento.

TODA ACTIVIDAD DEBERÁ RESERVARSE CON ANTELACIÓN


Para nuestros clientes:

·  Tomarse la temperatura antes de venir y quedarse en casa si se observa fiebre o síntomas de enfermedad. Como medida de seguridad, mientras dure la pandemia, antes de cada actividad, tomamos la temperatura a los participantes.

·  Los clientes deben notificarnos previamente a la actividad si padecen alguna enfermedad o dolencia por la que se puedan ver perjudicados al realizarla.

·  Mientras persista el COVID19 es obligatorio llevar siempre mascarilla y una bolsa donde poder guardarla, durante el transcurso de la actividad si esta se realiza en el agua. (Hay un bolsillo en el chaleco s/vidas, donde guardamos la mascarilla mientras estamos en el agua)

·  La empresa organizadora proporcionara al cliente todo el material necesario para la realización de la actividad, debidamente limpio y desinfectado.

·  La empresa organizadora dispondrá de elementos de  limpieza y desinfección a disposición de los clientes (agua jabón, gel o solución hidroalcoholica, etc.)

·  Durante toda la actividad se guardara un mínimo de 2 m. de distancia entre personas que no pertenezcan al mismo grupo natural común o familia.

·  En las actividades acuáticas es obligatorio el uso del chaleco salvavidas durante toda la actividad (debidamente ajustado).

·  Durante la actividad se seguirán las órdenes del monitor/a o persona responsable de la empresa organizadora en cuanto a las medidas de seguridad y protección.

·  En caso de desobediencia por parte del cliente, el propio cliente se hace responsable del daño o perjuicio que pueda sufrir el mismo u otras personas. Eximiendo de toda responsabilidad a la empresa organizadora.

·  En la mayoría de nuestras actividades al aire libre, no podemos disponer de lavabos, por tanto, si surge alguna necesidad fisiológica, tiene que hacerse en plena naturaleza, sin perjudicar el medio ambiente.


Si hay algún inconveniente o disconformidad con las normas expuestas anteriormente, se deberá notificar a la empresa organizadora, previamente a la actividad.


telefs. contacto: 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS : 619 334 384  (Lluís)

ACTIVIDADES TERRESTRES: 630 874 236 (Joan)

*** BENIEMOCIONS agradece la colaboración y pide disculpas a sus clientes por las molestias que el seguimiento de este protocolo les pueda ocasionar.

¡ GRACIAS, POR CONFIAR EN NOSOTROS !!