dilluns, 18 de maig de 2020

PROTOCOL (COVID19) - BENIEMOCIONS


Este protocol s’enviara als clients previament a la realització de l’activitat, per al seu coneixement.

Per això, TODA ACTIVITAT S’HA DE RESERVAR AMB ANTELACIÓ

Per als nostres clients
  • Prendres la temperatura abans de venir i quedar-se a casa si es té febre o síntomas d’enfermetat.
  • Els clients han de notificar previa a l’activitat si pateixen alguna enfermetat o dolencia la qual els pugui perjudicar la seva salut al realizar-la.
  •  Mentre duri el COVID19 es obligatori acudir amb mascareta i una bossa on poder guardar-la, durant el transcurs de l’activitat.
  • L’empresa organitzadora proporcionara al client tot el material necessari per a la realització de l’actividad, degudament net y desinfectat.
  • L’empresa organitzadora disposarà d’elements de  llimpiesa y desinfecció (aigua amb sabó, gel o solució hidroalcoholica, etc.)
  • Durant tota l’actividad es guardara un mínim de 2 m. de distancia entre persones que no siguin del mateix grup natural comú o familia.
  • En les activitats acuátiques es obligatori l’us de l’armilla salvavides durant tota la activitat (degudament ajustat).
  • Durant l’actividad s’obeiran les ordres del monitor o persona responsable de l’empresa organitzadora en quant a las mesures de seguretat y protecció.
  • En cas de desobediencia per part del client, el propi client es fara responsable del dany o perjudici que pugui patir ell mateix u altres persones. Eximint de tota responsabilitat a l’empresa organitzadora.
  • En la majoría de les nostres actividades al aire lliure, no disposem de lavabos ni aseos, per tant, si surgeix alguna necesitat fisiológica, es realitzara a l’aire lliure.

Si hi ha algún inconvenient o disconformitat amb les normes exposades anteriorment, s’ha de notificar a l’empresa organizadora, previament a l’actividad.

telef. contacte; 619 334 384 (Lluís)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada